§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy pod adresem www.nayu.pl jest własnością NAYU Przemysław Juska – Gawrony 5/1, 63-800 Gostyń – NIP: 696-1759338, REGON: 381739402 – E-mail info@nayu.pl – Tel: 693 332 365

2. Każda osoba kupująca w naszym sklepie akceptuje jego regulamin.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodni przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem: – strony internetowej www.nayu.pl – adres e-mail: info@nayu.pl.

2. Warunkiem koniecznym do przyjęcia zamówienia jest podanie numeru telefonu i(lub) adres e-mail oraz danych niezbędnych do wykonania zamówienia (adres etc.)

§3 Zamówienia indywidualne

1. Cena produktu wykonanego na zamówienie jest uzależniona od wielkości, rodzaju wzoru oraz koloru wykończenia i jest ona ustalana dla każdego zamówienia indywidualnie.

2. W przypadku zamówienia indywidualnego wymagana jest zapłata z góry

3. Zamówienie jest realizowane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty.

4. Klient zlecając wykonanie zaproponowanego przez niego wzoru produktu jednocześnie oświadcza, że nie narusza tym jakichkolwiek praw osób trzecich dotyczących tego wzoru i ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w związku z wykonaniem zamówienia przez Wykonawcę, z której to odpowiedzialności Wykonawca jest zwolniony.

§4 Płatności

1. Ceny podane w sklepie są wyrażone w polskich złotych.

2. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu.

3. Wybór rodzaju płatności dokonuje się podczas składania zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.

5. Zamówienie złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie będą realizowane na zasadach które obowiązywały w momencie złożenia zamówienia.

§5 Wysyłka

1. Wybór sposobu wysyłki jest dokonywany przez kupującego podczas składania zamówienia.

2. Koszty wysyłki są naliczone zgodnie z aktualnymi cennikami i są zależne od wagi i rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach podczas składnia zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi kupujący.

4. Czas realizacji poszczególnych zamówień jest różny i jest podany na stronie produktu w zakładce “Dodatkowe informacje”.

§6 Odstąpienie od umowy

1. Klient ma możliwość zwrócenia zakupionego towaru, bez podania przyczyn, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zakupionego produktu.

2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia zwrotu jest wysłanie maila na adres info@nayu.pl z danymi zamówienia oraz opisem produktu

3. Zwrotowi nie podlegają produkty uszkodzone oraz produkty wykonane na indywidualne zamówienie

4. Koszt przesyłki zawierającej zwracany towar ponosi klient. Przesyłki wysłane na koszt sprzedawcy nie będą przyjmowane.

5. Pieniądze za dokonany zwrot będą przelewane na wskazane przez klienta konto w ciągu 10 dni od daty otrzymania zwróconego produktu

§7 Reklamacje

1. Sklep www.nayu.pl zobowiązany jest dostarczyć produkt bez wad. Sklep odpowiada wobec Klienta, jeżeli produkt sprzedany ma wadę fizyczną (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową) lub prawną (rękojmia).

2. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli konsument zgłosił rękojmię sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

3. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in. a) wysyłanie wiadomość email na adres info@nayu.pl b) listownie na adres NAYU Przemysław Juska, os. Gawrony 5/1, 63-800 Gostyń.

4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

5. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez klienta.

6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść klienta.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci klientowi równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres e-mail lub adres korespondencji.

9. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

10. Różnice w cechach danego produktu pomiędzy produktem widocznym na stronie internetowej Sklepu za pomocą komputera klienta a produktem otrzymanym przez klienta, wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu.

§8 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie Sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3 Regulamin obowiązuje od dnia 05.11.2018